เลื่อยตัดเหล็ก 12 นิ้ว (รุ่นพิเศษปรับองศาได้) ยี่ห้อ Zonicแบรนด์ผู้สนับสนุน