ลวดเชื่อม


ลวดเหล็ก


สายเคเบิ้ลไทร์, สายรัดของ


สายเอ็น, จานสายเอ็น


ล้อเหล็ก, ล้อยาง, ล้อเฟอร์นิเจอร์ 


ล้อแม็ก, รอกดำแบรนด์ผู้สนับสนุน