ขอแขวน / ราวผ้า


กล่องใส่กระดาษชำระ, ที่วางสบู่แบรนด์ผู้สนับสนุน