ตลับเมตร


ระดับน้ำ 


เต้าตีเส้น, ลูกดิ่งระดับ


สายวัดที่, ล้อวัดความยาว , ฉากวัดไม้


ตาชั่ง, เครื่องชั่งแบรนด์ผู้สนับสนุน