แผ่นตัดร่องถนน, คอนกรีต


แผ่นตัดกระเบื้อง,หินอ่อน (4")


แผ่นเจียร์บัว


แผ่นตัดเหล็ก,ตัดสแตนเลส


กระดาษทรายเรียงซ้อน


กระดาษทรายน้ำ, กระดาษทรายขัดไม้แบรนด์ผู้สนับสนุน