สิ่วลบเหลี่ยมด้ามไฟเบอร์ ยี่ห้อ SOLOแบรนด์ผู้สนับสนุน