ข้องอทองเหลือง เกลียวนอก-ใน (1/2 นิ้ว) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน