ข้องอทองเหลือง เกลียวใน (1/2 นิ้ว) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน