มินิวาล์วทองเหลือง 2 ทาง 1 บิด (นอก x ใน) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน