มินิวาล์วฉาก 2 ทาง 1 บิด (นอก x นอก)แบรนด์ผู้สนับสนุน