มินิวาล์วทองเหลือง 3 ทาง 1 บิด (นอก x ใน x นอก) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน