มินิวาล์วทองเหลือง 3 ทาง 2 บิด (นอก x นอก x นอก) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน