ลูกกลิ้งทาสี (4 นิ้ว x 22 นิ้ว) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน