เกียงฉาบยิปซั่มด้ามหุ้มยาง (มีฟัน) ยี่ห้อ DINGQIแบรนด์ผู้สนับสนุน