เกียงฉาบยิปซั่มด้ามหุ้มยาง (ไม่มีฟัน) ยี่ห้อ DINGQIแบรนด์ผู้สนับสนุน