โฮลซอเจาะประตู แบบสแตนเลส (STL) ยี่ห้อ ZONIC


ข้อมูลสินค้า

     โฮลซอเจาะประตู แบบสแตนเลส ฟันคาร์ไบด์ (STL) ยี่ห้อ ZONIC

     โฮลซอ เป็นเครื่องมือช่าง ประเภทเครื่องเจาะสำหรับ คว้านรู โดยโฮลซอ วัสดุทำจาก คาร์ไบด์ ซุปเปอร์ไฮสปีด สามารถใช้เจาะเหล็ก เจาะสเตนเลส มีหลายขนาด. ตั้งแต่ 16 mm. - 64 mm.


รหัสสินค้า แบบสินค้า   ราคา/ชุด    บรรจุ/กล่อง    บรรจุ/ลัง
HS 165 16 mm.       160.-      1  ชุด     200 ชุด
HS 166 17 mm.       160.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 167 18 mm.       160.-      1  ชุด     200 ชุด
HS 168 19 mm.       170.-      1  ชุด     200 ชุด
HS 169 20 mm.       180.-      1  ชุด     200 ชุด
HS 170 21 mm.       190.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 171 22 mm.       200.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 172 23 mm.       210.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 173 24 mm.       220.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 174 25 mm.       230.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 175 26 mm.       250.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 176 27 mm.       260.-      1  ชุด     200 ชุด
HS 177 28 mm.       260.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 178 29 mm.       280.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 179 30 mm.       290.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 180 31 mm.       300.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 181 32 mm.       300.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 182 33 mm.       300.-      1  ชุด     150 ชุด
HS 183 34 mm.       340.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 184 35 mm.       340.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 185 36 mm.       350.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 186 37 mm.       360.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 187 38 mm.       360.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 188 39 mm.       370.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 189 40 mm.       380.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 190 41 mm.       390.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 191 42 mm.       390.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 192 43 mm.       400.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 193 44 mm.       410.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 194 45 mm.       420.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 195 46 mm.       430.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 196 47 mm.       440.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 197 48 mm.       450.-      1  ชุด     100 ชุด
HS 198 49 mm.       460.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 199 50 mm.       470.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 200 51 mm.       480.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 201 52 mm.       490.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 202 53 mm.       500.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 203 54 mm.       510.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 204 55 mm.       520.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 205 56 mm.       540.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 206 57 mm.       550.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 207 58 mm.       550.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 208 59 mm.       570.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 209 60 mm.       580.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 210 61 mm.       600.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 211 62 mm.       630.-      1  ชุด     ----  ชุด
HS 212 63 mm.       650.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 213 64 mm.       680.-      1  ชุด       40 ชุด

*** หมายเหตุ : ขายเป็นจำนวนบรรจุแพ็คกล่อง หรือแพ็คลัง. (ไม่ได้ขายปลีก)

*** สินค้าบางรายการมีส่วนลด มากถึง 40% เมื่อซื้อตามโปรโมชั่น ตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ฯ


แบรนด์ผู้สนับสนุน