โฮลซอเจาะประตู แบบเจาะเหล็ก ยี่ห้อ ZONIC


ข้อมูลสินค้า

โฮลซอเจาะประตู แบบเจาะเหล็ก ยี่ห้อ ZONIC

        โฮลซอ เป็นเครื่องมือช่าง ประเภทเครื่องเจาะสำหรับ คว้านรู โดยโฮลซอ วัสดุทำจาก คาร์ไบด์ ซุปเปอร์ไฮสปีด สามารถใช้เจาะเหล็ก มีหลายขนาด. ตั้งแต่ 16 mm. - 64 mm.
รหัสสินค้า แบบสินค้า   ราคา/ชุด    บรรจุ/กล่อง    บรรจุ/ลัง
HS 114 16 mm.       135.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 115 17 mm.       135.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 116 18 mm.       135.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 117 19 mm.       170.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 118 20 mm.       150.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 119 21 mm.       160.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 120 22 mm.       160.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 121 23 mm.       160.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 122 24 mm.       160.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 123 25 mm.       170.-      1  ชุด     240 ชุด
HS 124 26 mm.       170.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 125 27 mm.       175.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 127 28 mm.       175.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 128 29 mm.       200.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 129 30 mm.       200.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 130 31 mm.       200.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 131 32 mm.       200.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 132 33 mm.       220.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 133 34 mm.       220.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 134 35 mm.       220.-      1  ชุด     120 ชุด
HS 135 36 mm.       220.-      1  ชุด       80 ชุด
HS 136 37 mm.       250.-      1  ชุด       80 ชุด
HS 137 38 mm.       250.-      1  ชุด       80 ชุด
HS 138 39 mm.       250.-      1  ชุด       80 ชุด
HS 139 40 mm.       250.-      1  ชุด       80 ชุด
HS 140 41 mm.       270.-      1  ชุด       80 ชุด
HS 141 42 mm.       300.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 142 43 mm.       300.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 143 44 mm.       300.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 144 45 mm.       300.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 145 46 mm.       330.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 146 47 mm.       330.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 147 48 mm.       330.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 148 49 mm.       340.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 149 50 mm.       340.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 150 51 mm.       350.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 151 52 mm.       360.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 152 53 mm.       360.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 153 54 mm.       380.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 154 55 mm.       400.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 155 56 mm.       420.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 156 57 mm.       430.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 157 58 mm.       450.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 158 59 mm.       460.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 159 60 mm.       480.-      1  ชุด       50 ชุด
HS 160 61 mm.       500.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 161 62 mm.       520.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 162 63 mm.       530.-      1  ชุด       60 ชุด
HS 164 64 mm.       550.-      1  ชุด       60 ชุด

*** หมายเหตุ : ขายเป็นจำนวนบรรจุแพ็คกล่อง หรือแพ็คลัง. (ไม่ได้ขายปลีก)

*** สินค้าบางรายการมีส่วนลด มากถึง 40% เมื่อซื้อตามโปรโมชั่น ตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ฯ


แบรนด์ผู้สนับสนุน