ลูกบิดประตูระบบคอมพิวเตอร์ NR-111 AC-B ยี่ห้อ NRHแบรนด์ผู้สนับสนุน