คีมย้ำไวท์กริ๊ป ขนาด 10 นิ้ว USA (VISE-GRIP)แบรนด์ผู้สนับสนุน