เทปพันเกลียว (ขนาด 12 M.) ยี่ห้อ SAJOแบรนด์ผู้สนับสนุน