เทปพันเกลียว (ขนาด 12 M.) ยี่ห้อ DUSSแบรนด์ผู้สนับสนุน