ปืนยิงกาวครึ่งวงกลม ยี่ห้อ DINGQIแบรนด์ผู้สนับสนุน