ดอกสว่านเจาะคอนกรีต (รุ่นทั่วไป) ยี่ห้อ JORANแบรนด์ผู้สนับสนุน