แผ่นเจียร์บัว แบบ 1 ชั้น ยี่ห้อ Zonicแบรนด์ผู้สนับสนุน