แผ่นเจียร์บัว แบบ 2 ชั้น ยี่ห้อ Zonicแบรนด์ผู้สนับสนุน