กระดาษทรายซ้อน (อ่อน-แข็ง) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน