แป้นจับกระดาษทราย (ตีนตุ๊กแก) ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน