มือจับซิงค์รมดำ P-96 AC ยี่ห้อ NRHแบรนด์ผู้สนับสนุน