ก๊อกซิงค์ด้ามปัด ยืน D-13 ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน