ก๊อกซิงค์แบบยืน กากบาท B-13 ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน