ชุดชำระพร้อมสาย No.SPH3 ยี่ห้อ D&Dแบรนด์ผู้สนับสนุน