สายฝักบัว พี.วี.ซี. (ขนาด 1.20 เมตร)แบรนด์ผู้สนับสนุน